1.เลือกสินค้า กด Add to cart จากนั้น กด View Cart

1

2.ถ้ามี รหัสคูปอง ให้ใส่ช่อง Coupon Code กด Apply Coupon จากนั้น กด Proceed to Check Out

2

3.กรอกชื่อ เบอร์ อีเมล ที่อยู่ผู้รับ จากนั้น กด Place order

34

4.จบหน้าการสั่งซื้อ

5

5.ตรวจสอบที่อีเมลของผู้ซื้อ

6.ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือ วิธีอื่นๆ

acc

7.แจ้งชำระเงินที่ Confirm Payment

หรือ แจ้งเลขการสั่งซื้อและหลักฐานการชำระเงินที่

 Email: hairguy360@gmail.com